Friday, November 30, 2007


Iran/Dasht-e Kavir, Spider on the hand!

No comments: