Thursday, May 11, 2006


Iran/Gachsar, Tulip Garden!

2 comments:

Farzin said...

عکس ها خيلی قشنگ هستند

Kambiz said...

سلام

سوسکه داشت برادرش از دیوار بالا می‌رفت، گفت: قربون دست و پای بلوری‌ات برم

چه از خودشون خوش‌شون می‌یاد. یکی عکس می‌گیره، اون‌یکی تعریف می‌کنه

حالا از همه‌ی این حرف‌ها بگذریم، عکس‌های آقا فربد همیشه قشنگ هستند (محض اطلاع بعضی‌ها که نام نمی‌برم: "فرزین" عرض کنم این قسمتِ تعریف کردن من از فربد ربطِ مستقیمی با سیفون و این حرف‌ها دارد). اَه، همه چیز رو باید توضیح داد

کامبیز