Wednesday, September 14, 2005

Iran/Babolsar, Plant & Sand!

2 comments:

Farzin said...

عکس ضشنگيه.

Kambiz said...

سلام

با فرزین موافضم، عکس خیلی ضشنگیه، اگه یک گل ضرمز انتخاب کرده بودی ضشنگتر هم می‌شد. راستی، آض فرزبن انضلاب فرموده‌اند و دیگه از "ق" خوششون نمی‌یاد. ضراره از حالا به بعد بگیم مرگ بر "ق" زنده‌باد "ض". ضربون "ض" گفتن‌اش برین همه‌تون که خیلی باحالین. فرزین باید برضصه! بیا وسط ضر بده ببینم. واسه ما ضرطی شده دیگه نمی‌گه "ق"، هه‌هه‌هه

کامبیز

پانوشت: آقا خبر نداره چه سوتی‌ای داده! این سوتی عین مواد رادیواکتیو می‌مونه که صدها سال اثرات‌اش باقی خواهد ماند